telecom

BSNL Prepaid Plans,Internet Recharge

Choose State For BSNL Prepaid Plans,Internet Recharge

Andhra Pradesh&Telangana    
  Madhya Pradesh&Chattisgarh

Assam        
 Maharashtra&Goa

Bihar&Jharkhand
Gujrat  

 North East
Haryana


Odisha
Himachal pradesh

Panjab                                                                      
Rajasthan                                                                    

Tamil Nadu
Uttar Pradesh(East)

Karnataka
Uttar Pradesh(West)

Kerala
Uttarakhand

Kolkata
West Bengal